AUKSJON

Nattradio 1. april 2023.

 Vi auksjonerer ut komplett borehull med pumpe og vanngaranti gitt av 

startbud 50 000,-