Annonsering

Denne siden er under utarbeidelse.

Prisliste

Pris

Reklame i Valdres Radio, 1 mnd.

2 000,- (+mva)

Reklame i Valdres Radio, 3 mnd.

6 000,- (+mva)

Reklame i Valdres Radio, 6 mnd.

10 000,- (+mva)

Reklame i Valdres Radio, 12 mnd.

18 000,- (+mva)

Reklame i Valdres Radio, 1 mnd. (inkl. Påskeuke)

3 500,- (+mva)

Reklame i Valdres Radio, 3 mnd. (inkl. Påskeuke)

6 000,- (+mva)

Annonsering på nettside:


Annonseplass på hovedside, liten bildeannonse med navn (1 kvartal)

2 500,- (+ mva)

Annonsering i Valdres Radio.

Reklamebolken blir sendt cirka åtte ganger mellom kl. 07 og 23. To ganger pr. nattsending.

Inntil 6 ulike annonser, men maksimum 30 sekunder pr. annonse.
Annonsene kan slettes når de ikke lenger er aktuelle og evt. erstattes med nye, f.eks. ved spesielle salg/tilbud.

Annonsør kan selv lese inn reklamen - enten over telefon, lydfil eller i studio. Ellers kan radioen være behjelpelig.

Del denne siden