Annonsering på nettside:


Annonseplass på hovedside, liten bildeannonse med navn

(1 kvartal) 2 500,- (+ mva)Annonsering i Valdres Radio.

Reklamebolken blir sendt cirka åtte ganger mellom

kl. 07.00 og 23.00

To ganger pr. nattsending.

Inntil 6 ulike annonser, men maksimum 30 sekunder pr. annonse.
Annonsene kan slettes når de ikke lenger er aktuelle og

evt. erstattes med nye, f.eks. ved spesielle salg/tilbud.

Annonsør kan selv lese inn reklamen - enten over telefon, lydfil eller

i studio. Ellers kan radioen være behjelpelig.


Reklame i Valdres Radio, 1 mnd. 2 000,- (+mva)


Reklame i Valdres Radio, 3 mnd. 6 000,- (+mva)


Reklame i Valdres Radio, 6 mnd. 10 000,- (+mva)


Reklame i Valdres Radio, 12 mnd. 18 000,- (+mva)


Reklame i Valdres Radio, 1 mnd. (inkl. Påskeuke)3 500,- (+mva)


Reklame i Valdres Radio, 3 mnd. (inkl. Påskeuke) 6 000,- (+mva)Ta kontakt med reklameansvarlig

på tlf.: 905 23 127 eller

e-post: a.breiseth@live.no

unsplash